KATEGORIE

Regulamin kart podarunkowych

SALONY PARTNERSKIE TRIUMPH „MILENA”

  1. Niniejszą kartę podarunkową można wymienić na towary o łącznej wartości, którą została zasilona owa karta wyłącznie w Salonach Partnerskich Milena, wyszczególnionych na odwrocie karty.
  2. Przy wymianie karty na towary , osobie realizującej kartę nie przysługuje prawo otrzymania niewykorzystanej wartości karty.
  3. Osoba realizująca kartę ma prawo kupić towary o wartości , którą została zasilona karta podarunkowa lub wyższej, niż wartość karty. W takiej sytuacji należy dopłacić różnicę pomiędzy wartością karty, a wartością towarów.
  4. Karta podarunkowa nie jest wymieniana na gotówkę, nie stanowi ekwiwalentu gotówki.
  5. Karta jest ważna 12 miesięcy od daty jej wydania.
  6. Karta zagubiona nie podlega wymianie.