Salony partnerskie Triumph „MILENA”

  1. Niniejszą kartę podarunkową można wymienić na towary o łącznej wartości, którą została zasilona owa karta wyłącznie w Salonach Partnerskich Milena, wyszczególnionych na odwrocie karty.
  2. Przy wymianie karty na towary, osobie realizującej kartę nie przysługuje prawo otrzymania niewykorzystanej wartości karty.
  3. Osoba realizująca kartę ma prawo kupić towary o wartości, którą została zasilona karta podarunkowa lub wyższej, niż wartość karty. W takiej sytuacji należy dopłacić różnicę pomiędzy wartością karty a wartością towarów.
  4. Karta podarunkowa nie jest wymieniana na gotówkę, nie stanowi ekwiwalentu gotówki.
  5. Karta jest ważna 12 miesięcy od daty jej wydania.
  6. Karta zagubiona nie podlega wymianie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu pod numer: +48 515 327 457